Sett helsen først!

Sett av tid til det som gir deg påfyll av energi, prioriter verdifulle relasjoner og aktiviteter som tilfører balanse i livet, det styrker også bedriftens helse.

 

Setter du egen helse på spill, setter du også bedriftens helse på spill. Mange ledere setter sin egen helse på spill for å prioritere bedriftens målsetninger. Krevende arbeidsforhold og forventninger fra medarbeidere, ledere og investorer, gjør at mange ledere ikke finner balansen i egen hverdag. I verste fall kan det ende med sykdom, noe alle taper på. Å ta vare på seg selv er også et lederansvar.

«If you put your health and wellness at risk, you put the health of your company at risk”, sier Tanya Hall, daglig leder i Greenleaf Book Group til inc.com.

Vi aksepterer stress som en del av hverdagen, og det har vært forsket mye på hva som er en sunn mengde stress og hva som er usunt. Dette kan variere fra person til person. Det gjør deg ikke til en dårlig leder at du er stress-sensitiv. Det som er viktig her, er ditt eget utgangspunkt. Hvilke signaler mottar du på at du er for stresset? Kan du drøfte dette med nærmeste leder eller kanskje delegere oppgaver? Kan du organisere dagen annerledes? Hvordan kan du sette grenser?

Ta signalene på alvor

Glemmer du ting? Kobler hukommelsen ut? Har du for mye å tenke på? Har du mistet evnen til å være kreativ? Er alt en respons og reaksjon på krav fra omgivelsene?

Er du sliten etter jobben eller har du faktisk også fått energi av arbeidet?

Mange ledere er mentalt sterke. De står i krevende forhold lenge, for målsetningene sin skyld. Vi har hørt mange historier om ledere som blir utbrent. Så hva skal til for at du som leder unngår dette? Hvor går grensene for hva som sunt og usunt stress?

Her kan det være nyttig å sette seg inn i tema som mindfulness og søke gode råd for bedre balanse og organisering av hverdagen og arbeidet.

Vær et forbilde

Å neglisjere egenomsorg kan fort bli en (u)vane. Vær heller et forbilde for balanse. Si klart og tydelig fra når du trenger fri. Ta temaet opp på møter med andre ledere og vær mer ydmyk for det helsemessige aspektet ved ledelse. Det også er et lederansvar. Ingen tjener i lengden på at ledere bli utbrent før sin tid. Utbrenthet og stress-relaterte lidelser kan forebygges.

Dårlig helse og stress kan redusere yteevnen som leder og påvirke miljøet rundt deg. Det kan gå ut over samtalekvaliteten, hukommelsen, relasjonelle forhold og alt positivt som du ønsker å skape i kraft av lederrollen.

Sett av tid til det som gir deg påfyll av energi, prioriter verdifulle relasjoner og aktiviteter som tilfører balanse i livet, det styrker også bedriften.

Små endringer kan bety mye

Ofte kompliserer vi tingene. Det er ikke alltid det skal så mye til for en sunn endring av en uvane, en uvane som reduserer både livskvalitet og forholdene rundt oss.

Her er noen gode råd om hvordan du prioriterer deg selv først fra Tanya Hall. Dette er nærende aktiviteter, samtidig som du setter et godt eksempel for kultur, miljø, kolleger og medarbeidere.

Putting yourself first may seem counterintuitive to the success of your business, but keep in mind that you’re at your best when you’re healthy, rested, and energized to face the challenges ahead. Invest time in your health and wellness.

Tanya Hall

  1. Trening og bevegelse

Kropp og sinn henger nært sammen. Trening og bevegelse produserer endorfiner som hjelper deg å holde kroppen frisk og er også en god måte å “clear your mind”.  Hun mener det også gir rom for kreativ tenkning. Nye løsninger kan komme til deg mens du driver med trening, som kan være en slags mental avslapning der du har mer fokus på kroppen enn arbeidsoppgaver. Hvis du skylder på at du ikke har tid til å trene, så start med å sette av 15 min. Alle kan velge å sette av 15 min. til trening. Gjør noe du liker.

  1. Sett av tid til hvile og rekreasjon

Mange forstår betydningen av søvn og hvile, men mange får ikke nok av det. Sett gjerne av mer tid til søvn og hvile, og se hvordan det kan gjøre deg mer produktiv og effektiv, samt øke kvaliteten på arbeidet ditt.

  1. Tilbring tid med givende relasjoner

Legg merke til hvilke relasjoner som er givende i livet ditt og prioriter dem. Kanskje er det kjæresten, familie eller venner? Kanskje er det en positiv kollega som har ditt velvære i tankene? Husk å sette av tid til de som gir deg energi og oppriktig har ditt beste i tankene. Verdifulle relasjoner tilfører balanse til livet. Det kan også være en mentor som gir deg verdifull tid og fornuftige råd.

  1. Rydd i rotet

Faktisk kan det være en god ide å rydde i rot. Rydd pulten og annet for rot. Å kvitte seg med rot og rense dine rom kan gi god flyt og være helsefremmende. Både hjemmet og arbeidsmiljøet påvirker deg. Forstyrrende og distraherende rot kan være negativt.

  1. Ta pauser

Husk pauser innimellom arbeidet. Pust ut og finn roen med noe godt å drikke, en spasertur i parken, powernap eller noe annet som kobler deg av stresset. Hent deg inn igjen, så holder du lenger ut.

Share this / Subscribe now

The details

  • Date: 27.12.16
  • Tekst: Terje Myklebust
  • Photo: Istock.com

See more

Advesting